STILL sürücü desteği

Büyük yardımcı

STILL sürücü destek sistemleri, belirli durumlarda sürücüye destek sağlamak için depo içi yükleme araçları üzerinde ek donanımlara atıfta bunan bir terimdir. Ayrı görevler üstlenerek otomatikleştirme düzeyini arttırır ve bunu takiben operatöre boş zaman bırakırlar.

Burada genellikle emniyet özelliklerinin yanı sıra malzemeyi taşıyan istifleme aracının performansını iyileştirmek veya operatörlerin performansını iyileştirmek odaktır. Hangi sürücü destek sisteminin kullanıldığına bağlı olarak, farklı tip sensörlerden yararlanılır.

Optispeed 4.0 & Optisafe

Araç ve operatörün performansını arttırır

OPTISPEED 4.0 – Kısa Mesafelerde Süreç Güvenliği
Operatör destek sistemi kısa mesafeler için bir navigasyon yardımcısıdır ve sürücüye istenilen konuma kesin, yarı otomatik bir yaklaşma sağlar. Sistem istenilen yatay ve dikey konumlara ulaşıldığında aracı ve çatalları otomatik olarak durdurarak yaklaşmayı basitleştirir ve optimize eder. Taşıma hataları önlenir ve sürücü desteği operasyonlarınızda etkinliği arttırır.

OPTISPEED 4.0 hedefte yük kaldırma ve bırakma arasında ayrım yapar ve böylece aracın uygun kaldırma yüksekliğini ayarlayabilir. İlaveten yazılım programlanarak uygun konuma ulaşıldığında yalnızca bir yük döngüsünün mümkün olması sağlanabilir. Bu uygun olmayan toplama ve boşaltmaların önlenmesini, zaman ve kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlar. Bu araç tarafından seyahat edilen mesafeyi ölçen ve iki ayrı teknoloji seçeneğiyle kontrol edilebilen bir aletin entegrasyonuyla mümkündür. Seçeneklerden birisi depo zeminine düzenli aralıklarla RFID aktarıcıların yerleştirilmesidir. Bu sistemin avantajı özellikle diğer sistem çözümleriyle kombine edildiğinde yüksek seviyede bir esneklik sunmasıdır. İkinci seçenek raf ünitelerine uygulanan bir barkod etiket sistemidir. Buradaki avantaj etiketlerin kolaylıkla uygulanabilmesi ve çok kesin olmasıdır. Bu iki seçenekten hangisinin ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde cevap vereceğini ve depo yönetim operasyonlarınıza en etkin şekilde entegre edilebileceğini belirlemek için size yardımcı olmaktan mutlu olacağız.

OPTISAFE – Optimize Edilmiş Hızlarda Maksimum Güvenlik
Depodaki bölgeler genellikle ciro oranlarını etkiler. Operatörün reaksiyon vermesi için özel güvenlik düzenlemeleri bulunmalıdır. Bunların raf koridorlarında engeller içermesine, uçlarında frenleme ihtiyacına, maksimum boşlukların saklama sürecini etkilemesine veya hızların belirli alanlarda düşürülmesi gerekmesine bakılmaksızın OPTISAFE bu özel koşulları her bir koridora bireysel olarak programlamanızı ve adapte etmenizi sağlar. Her bireysel koridor yaklaşma sırasında algılanır ve gerektiği gibi özel koşullar dikkate alınır. Yine araç konumlar burada RFID aktarıcılar veya depodaki barkod etiketlerinin yardımıyla belirlenir. Bu operatörün taşıma, depolama veya ürün hizmete alma gibi eldeki gerçek işe konsantre olmasını sağlar. Bunların hepsi deponuzda artan esneklik ve güvenlik sağlar.

Avantajlar

  • Basit sistem kurulumu (az zaman gerektirir)
  • Sürücüye kılavuzluk
  • Hızlı taşımalar için zaman tasarrufu ve aramayla vakit kaybetmeme
  • Yanlış istifleme ve ayırmayı çıkarmayı önleyen güvenli süreçler

Daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?

Müşteri hizmeti ekibimiz STILL OPTISPEED ile ilgili sorularınızı memnuniyetle yanıtlamaya hazır.