Konumunuzla ilgili içeriği görmek için farklı bir dil seçin:

Genel satın alma şartları ve koşulları

1. Genel

Tedarikçinin teslimatları ve hizmetleriyle ilgili siparişlerimiz ve tamamlamalarımız için yalnızca aşağıdaki satın alma koşulları geçerli olacaktır. Tedarikçinin farklı hüküm ve koşulları burada açıkça hariç tutulmuştur. Teslimatların ve hizmetlerin koşulsuz olarak kabul edilmesi veya ödenmesi, tedarikçinin hüküm ve koşullarını kabul ettiği anlamına gelmez. Sipariş metni veya siparişte listelenen belgelerin metni ile aşağıdaki satın alma koşulları arasında çelişki olması durumunda, sipariş metni veya siparişte listelenen belgelerin metni geçerli olacaktır.

2.a) Siparişler / sipariş onayları

Siparişlerimiz yazılı, metin şeklinde veya elektronik veri alışverişi (örn. EDI) yoluyla iletilecektir. Metin formu, faks, bilgisayar faksı veya e-posta yoluyla, düzenleyen şirketin ve düzenleyen kişinin açıkça tanımlanabileceği iletim anlamına gelir. Siparişler, sipariş formunda ilgili bir not varsa, el yazısı imza olmaksızın geçerli olacaktır.
Tedarikçi, siparişi aynı formda veya başka bir form üzerinde anlaşmaya varılmışsa, 2 haftalık bir süre içinde üzerinde anlaşılan formda kabul etmekle yükümlüdür. Bu süreden sonra siparişi iptal etme hakkımız olacaktır.

Siparişte atıfta bulunulan veya siparişe ekli tüm koşullar, şartnameler, standartlar ve diğer belgeler siparişin bir parçasını oluşturacaktır.

b) Çerçeve anlaşması

Belirli teslimat kalemlerine ilişkin yazılı bir çerçeve anlaşma mevcut olduğu ve çelişkili hükümler içermediği sürece, bu teslimat kalemlerini sipariş ederken sipariş teyidi gerekliliğinden feragat edeceğiz. Çerçeve anlaşma kapsamındaki siparişler, tedarikçinin teslim tarihinden itibaren 5 iş günü içinde itiraz etmemesi halinde yürürlüğe girer. Siparişten sapan bir sipariş onayı, yalnızca sapmaları yazılı veya yazılı olarak onayladığımızda geçerli olacaktır. Mutabık kalınan teslimat planına uygun olarak yapılan iptal siparişleri herhangi bir onay gerektirmez. Çerçeve anlaşmadan farklı olan veya onu tamamlayan yasal olarak bağlayıcı her beyan için yazılı teyit gerekecektir.

c) Gereksinim planlaması

Tedarikçi ile yapılan çerçeve sözleşmede farklı bir son tarih belirtilmediği sürece, teslimat programında gösterilen miktarlar ilk 3 ay için üretime bırakılacaktır. 6. aya kadar gösterilen miktarlar sadece malzeme planlaması için kullanılacaktır. Teknik veya diğer nedenlerle iptal durumunda, tedarikçinin malzemenin tedarikinin teslimat programına uygun olması gerektiğini ve başka bir şekilde kullanılmasının mümkün olmadığını kanıtlaması koşuluyla, malzemenin mülkiyetinin devri karşılığında malzeme maliyetlerini kabul etmemizi talep edebilir. Herhangi bir ek maliyet varsayımı hariç tutulacaktır.

d) Uzaktan veri aktarımı

Tedarikçiye bir uzak veri aktarım bağlantısı kurulursa, b) maddesinde belirtilen satınalma siparişleri/talepleri için yazılı bir form gerekliliğinden feragat edilir. Ancak, çerçeve anlaşmadan sapan veya çerçeve anlaşmayı tamamlayan yasal olarak bağlayıcı herhangi bir beyan yazılı olarak sunulmalıdır.

3. Teslimat öğesinde yapılan değişiklikler

Teslimat kaleminde bir değişikliğe ihtiyaç duymamız halinde, tedarikçi derhal bizi bilgilendirecek ve fiyatların artması veya düşürülmesinin nedenini ve tarihler üzerindeki etkisini yazılı olarak bize kanıtlayacaktır.

4. Yedek parça tedarik etme zorunluluğu

Tedarikçi, yedek parça olarak ürünlerimizin bir parçası haline gelen teslimat kalemlerini, ilgili ürünün üretimi durduktan sonra en az 12 yıl süreyle makul piyasa fiyatlarında tedarik etmekle yükümlüdür.

5. Mücbir sebep

Kaçınılmaz olaylar (mücbir sebepler, örn. iş anlaşmazlığı) nedeniyle üretim kesintileri bize siparişlerden geri çekilme hakkı verir; ayrıca, bizim kusurumuzdan kaynaklanmayan tüm kabul engelleri için teslimat ve ödeme tarih ve koşulları, gecikme süresine göre uzatılacaktır.

6. Teslim süresi

Mutabık kalınan teslim tarihleri ve son teslim tarihleri bağlayıcı olacaktır. Gecikmeler tedarikçiden kaynaklanıyorsa, bunlar önceden bildirilmeksizin temerrüde düşecektir. Tedarikçi, öngörülebilir teslimat gecikmeleri hakkında bizi derhal bilgilendirecektir.

Teslimatta gecikme olması durumunda, özellikle gecikme nedeniyle bize verilen zararın tazmini olmak üzere yasal hak talep etme hakkımız olacaktır. Ek masraflar, özellikle satın almaların gerekli olduğu durumlarda, tedarikçi tarafından karşılanacaktır. Geç teslimatın koşulsuz kabulü, taleplerden feragat anlamına gelmez.

7. Teslimatlar

Uygun ambalaj ve sigorta dahil teslimatlar, masrafları tedarikçiye ait olmak üzere gerçekleştirilecektir. Çevre dostu ambalaj malzemelerine öncelik verilecektir. Nakliye sigortası masraflarını üstlenmiyoruz. Farklı düzenlemelere sahip nakliye şartları yazılı bir anlaşma gerektirir.

Sözleşme müzakereleri sırasında, tedarikçi yazılı olarak bağlayıcı bir ambalaj konsepti sağlayacak veya nihai olarak ambalaj konseptimizi kabul edecektir.

Tedarikçi, yerel Ambalaj Yönetmeliğine uygun olarak kullanılan ambalajı geri almakla yükümlü olduğu sürece, iade nakliyesi ve geri dönüşüm masraflarını üstlenecektir.

Tedarikçi, siparişle ilgili tüm belgelerde sipariş, sözleşme veya zamanlama sözleşmesi numarasını ve parça numaramızı belirtecektir. Tüm sevkiyat belgeleri, özellikle sipariş numarası, sipariş kalemi, komisyon numarası, program numarası, boyutların yanı sıra parça başına miktar ve ağırlık olmak üzere tarafımızca istenen bilgilerle usulüne uygun olarak teçhiz edilecektir. Tedarikçi, nakliye talimatlarımıza uyulmamasından kaynaklanan masrafları üstlenecektir. Aksi ispatlanmadıkça, gelen mal kontrolümüz sırasında belirlenen miktarlar, ağırlıklar ve boyutlar bağlayıcı olacaktır.

Kısmi teslimatlar bizim onayımızı gerektirecek ve sevkiyat belgelerinde bu şekilde belirtilecektir.

8. Dış ticarette kullanılan bilgiler ve belgeler

Tedarikçi, teslimat kalemlerinin teslimi üzerine aşağıdaki dış ticaret verilerini sağlamakla yükümlüdür:

 • Ticaret istatistiklerinde malların sınıflandırılması (ürün kodu)
 • Menşe ülke
 • İhracat kontrolüne tabi malların tanımlanması ve sınıflandırılması
 • Talep üzerine: menşe belgesi veya tercih belgesi sağlanması

Tedarikçinin, AEO veya tedarikçinin ülkesinde mevcut olabilecek diğer benzer programlar gibi tedarik zinciri güvenliği akredite edilmiş herhangi bir programa kayıtlı olduğu durumlarda, tedarikçi, mevcut ve yasaların izin verdiği durumlarda, yazılı talep üzerine bize bu tür bir kayıtla ilgili belgesel kanıt sağlayacaktır.

Tedarikçinin AEO'da veya benzer bir programda sertifikalı olmadığı durumlarda, tedarikçinin AEO Güvenlik Kriterleri ile uyumluluğunun belgeli kanıtını, Tedarik Zinciri Güvenliği anketine yıllık olarak yanıt şeklinde isteyeceğiz. Tedarikçinin anket yanıtlarının güvenlik eksikliklerini gösterdiği durumlarda tedarikçi, tedarik zinciri güvenlik prosedürlerini iyileştirmek için yazılı prosedürler geliştirmeli ve uygulamalıdır.

Tedarikçi, tesislerinin her birinde yıllık güvenlik denetimi yapacak ve AEO gereklilikleri ve tedarikçinin politikalarıyla tutarlı olan AEO standartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli tüm düzeltici önlemleri alacaktır.

Geçerli ABD düzenlemeleri ve siparişleri, AB düzenlemeleri ve siparişleri, BM kararları, yürürlükteki düzenlemeler dahil olmak üzere tüm geçerli ihracat kontrol düzenlemelerine uygun olarak tüm ürünler her zaman son kullanım ve son kullanıcı için tedarikçinin ülkesinde ve/veya ürünlerin ihraç edileceği ülkede varış noktasına sevkiyat için uygun olacaktır. Tedarikçi ayrıca şunları kabul eder:

 • (i) Satıcı tarafından doldurulan herhangi bir İhracat Uygunluk Beyanı, sözleşmenin bir parçasını oluşturacaktır.
 • (ii) Ürünlerden herhangi birinin belirtilen varış noktasına gönderilmeye uygun olmaması durumunda, satıcı mümkün olan en kısa sürede bize bilgi verecektir.
 • (iii) Bir çerçeve anlaşmaya veya siparişe ek teslimat kalemlerinin eklenmesi durumunda, satıcı sevkiyat için uygunluklarını değerlendirecek ve yeni bir İhracat Uygunluk Beyanı formu sağlayacak veya teslimat kalemlerinin sevkiyat için uygun olmadığını bize bildirecektir.

Gümrük Deniz Kargo Güvenlik Gereksinimlerine Uygunluk (isteğe bağlı / ABD için):

Geçerli olduğu ölçüde, tedarikçi, deniz taşımacılığı yapanlar için ABD Gümrük ve Sınır Koruması (“CBP”) kargo güvenliği dosyalama gereksinimlerine uygun olarak herhangi bir okyanus gemisi ürün sevkiyatının ABD'ye ulaşması için gerekli her türlü yardımı sağlamayı kabul eder (“10+ 2 Gereklilikler”), zaman zaman CBP tarafından değiştirildiği takdirde.

Tedarikçi, Taşıyıcının CBP'nin 10+2 Gereksinimlerine uymamasından kaynaklanan veya bununla ilgili olarak maruz kaldığımız tüm para cezaları, cezalar ve zararlara karşı taşıyıcının bizi savunmasını, tazmin etmesini, tazmin etmesini ve tazmin etmesini sağlamayı kabul eder. CBP'nin ele geçirmesinin bir sonucu olarak tarafımızdan sürdürülmüştür.

9. Faturalandırma ve ödeme

Tedarikçi, her teslimat veya hizmet için teslimattan ayrı olarak bir fatura ibraz edecektir. Fatura, sipariş tanımlarındaki ifadelerle eşleşmeli ve siparişimizi ve ürün numaramızı içermelidir. Siparişi veren departmanımızın tam adı ve sipariş tarihi listelenmelidir. Bu bilgileri içermeyen faturalar tarafımızca iade edilir ve ödeme için bir son tarih oluşturmaz. Faturanın ödenmesi için son tarih, uygun ve doğrulanabilir bir faturanın alınmasını veya mal veya hizmetin kabulünü takip eden iş günü - hangisi en geç ise.
Vergi kesintisi yapma yükümlülüğümüz olduğunu (ör. stopaj) tespit edersek veya ilgili makamlar tarafından talep edilirse, bu tutarları fatura tutarından düşme hakkımız olacaktır.

Tedarikçi, uygun bir muafiyet için belgelere sahipse, sorulmadan bunları sunacaktır. Tedarikçinin ücretlendirme makamlarından vergi ve harçları geri alma hakkı bundan etkilenmeyecektir. Daha sonraki bir tarihte şikayette bulunma hakkımıza bakılmaksızın, faturanın alınmasından itibaren 10 gün içinde %3 indirim, 30 gün içinde %2 indirim veya kesinti olmaksızın 90 gün içinde hesaplanarak ödeme bizim takdirimize bağlı olarak gerçekleşecektir.
Teslimat kalemlerinin erken kabul edilmesi durumunda, ödeme süresi, sipariş veya fatura makbuzuna uygun olarak teslimat tarihinden - hangisi en geç ise) başlar. Teslimat sözleşmeleri veya sözleşmeye bağlı olarak kabul edilen kabul durumunda, ödeme süresi kabulden önce başlamaz.

Kusurlu teslimatlar durumunda, herhangi bir indirim, nakit indirimi veya benzeri ödeme avantajlarını kaybetmeden, siparişin uygun şekilde yerine getirilmesine kadar ödemeyi durdurma hakkımız olacaktır.

10. Kusurlar için sorumluluk

Tedarikçi, teslimat kalemlerinin kalite ve mülkiyet kusurlarından arınmış olmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, teslimat kalemlerinin garantisi, nihai ürünün devreye alınmasından/kullanımından 24 ay sonra sona erecektir.

Yasal kusur taleplerine kısıtlama olmaksızın hak sahibi olacağız. Tedarikçi, kendi tercihimize bağlı olarak ücretsiz olarak onarım veya değiştirme sağlamakla yükümlüdür. Tedarikçi, makul bir süre içinde en fazla iki deneme hakkına sahip olacaktır. Tedarikçi, orantısız olarak büyük zararları önlemek için ek performansı gerektiği kadar çabuk sağlamaya istekli değilse veya bunu yapamıyorsa, kusuru şirket içinde veya üçüncü şahıslar tarafından, teminat alımları yapmak ve gerekli masraf ve masrafların geri ödenmesini talep etme hakkımız olacaktır. Tedarikçinin, tarafımızca yazılı olarak belirlenen makul bir süre içinde kusuru gidermemesi veya kusurun giderilmesinin kesin olarak başarısız olması durumunda, ayrıca satın alma fiyatını düşürme, siparişten geri çekilme veya masraflar veya zararlar için geri ödeme talep etme hakkına sahibiz.

Kusurlar için sorumluluktan doğan talepleri KION Grubu içindeki diğer şirketlere devretme hakkına sahibiz.

11. Kalite güvencesi, ürün güvenliği

Tedarikçi, teslimat kalemleriyle ilgili üretim süreçlerinde, malzemelerde veya bileşenlerde, üretim alanlarının yeniden konumlandırılmasında ve ayrıca teslimat kalemlerinin test edilmesi için prosedürler veya tesislerdeki değişikliklerde herhangi bir değişikliği veya teslimat kalemlerinin kalitesini ve/veya güvenliğini etkileyebilecek diğer önlemler için teslimattan önce zamanında bilgilendirecektir. Mutabık kalınan özelliklerde değişiklik, yazılı onayımız olmadan yapılmayacaktır.

Teslimat kalemlerindeki tüm değişiklikler ve süreç zincirindeki ürünle ilgili değişiklikler, bir ürün yaşam döngüsünde belgelenmelidir. Belgelenecek hususlar, çizimlerdeki değişiklikleri, sapma onaylarını, test yöntemlerinde ve test frekanslarındaki değişiklikleri, tedarikçilerde, satın alınan parçalarda veya işletim malzemelerinde yapılan değişiklikleri içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır. Ürün yaşam döngüsüne ilişkin belgeler, talep üzerine bize ifşa edilecektir.

12. Ürün sorumluluğu, ürün geri çağırma

Bir müşteri veya üçüncü şahıslar tarafından ürün yükümlülüğünün bir sonucu olarak bize karşı taleplerde bulunulması durumunda, tedarikçi, hasar, teslimat kalemindeki bir kusurdan kaynaklandığı sürece, bu tür taleplerden bizi tazmin etmekle yükümlüdür. Bu gibi durumlarda tedarikçi, yasal masraflar da dahil olmak üzere her türlü zarar ve masrafı üstlenecektir.

Teslimat kalemlerinde güvenlikle ilgili bir kusurun bir ürünün geri çağrılmasını gerekli kılması veya resmi makamlar tarafından bu tür bir geri çağırma emri verilmesi halinde, tedarikçi ayrıca ürünün geri çekilmesine ilişkin tüm masraf ve masrafları üstlenecektir. Böyle bir ürün geri çağırmanın içeriğini ve kapsamını, uygulanabilir ve makul olduğu ölçüde tedarikçi ile koordine edeceğiz. Özellikle, tedarikçinin kendi işinde geri çağırma uygulama imkanları yoksa (örn. bir hizmet organizasyonunun olmaması) kendi yararına hareket etme hakkına sahip olacağız. Ayrıca kanuni hükümler uygulanır.

13. Teslimat kalemleri olarak veya bunların bir parçası olarak kimyasal maddeler

Bu bölümdeki teslimat kalemleri (EC) No. 1907/2006 REACH'e göre farklılaştırılmıştır: 1. olduğu gibi kimyasal maddeler, 2. karışımlar, 3. eşyalar. Tedarikçi, teslimat kalemlerinin ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasalara (ör. EURregulations/ EU-Direktifleri, US Dodd-Frank-Act hükümleri) uygun olduğunu garanti eder. Tedarikçi, AB Kimyasallar Yönetmeliği REACH (EC) No. 1907/2006'nın, bundan böyle "REACH" olarak anılacak olan güncel versiyonundaki gerekliliklerini yerine getirdiğini garanti edecektir. Bu özellikle şu anlama gelir:

  a. Maddelerin, karışımlardaki ve eşyalardaki maddelerin kaydı: Teslimat kalemi bir maddeyse, tedarikçi, maddenin teslimattan önce kaydedilmesini sağlayacaktır (gerekirse REACH Madde 6'ya göre). Teslimat kalemi bir karışım ise, tedarikçi, teslim edilen karışımdaki maddelerin teslimattan önce kaydedilmesini sağlayacaktır (gerekirse REACH Madde 6'ya göre). Teslimat kalemi bir eşya ise, tedarikçi bu maddede bulunan herhangi bir maddenin kaydedilmesini ve/veya bildirilmesini sağlayacaktır (eğer REACH madde 7'ye göre kayıt/bildirim gerekiyorsa).
  b. Maddelerin yetkilendirilmesi:
  Teslimat kalemi bir madde veya karışım ise, tedarikçi tarafından sağlanan herhangi bir madde/karışım için REACH kapsamında izin onayı almak zorunda olmayacağız. Tedarikçi, bir yetkilendirme başvurusu yapıldığında gecikmeden bizi bilgilendirecektir: tedarik zincirinde teslim edilecek, sunulmayacak, teslim edildi, teslim edilmedi, kabul edildi veya reddedildi.
  c. REACH Madde 33'e göre eşyalarla ilgili bilgi yükümlülüğü:
  Teslimat kalemi, çok yüksek önem arz eden maddeler aday listesinde (SVHC-listesi) ağırlıkça %0,1'in (w) üzerinde listelenen herhangi bir maddeyi içeren bir eşya ise. /w), tedarikçi derhal “suppliersustainability@kiongroup.com” e-posta adresinden bizi bilgilendirmekle yükümlüdür (ayrıca bkz. ECJ Kararı C-106/14). Bilgiler, aksi belirtilmedikçe, en azından maddenin adı, varsa bir madde tanımlayıcısı (örn. CAS, EC-no.) ve eşya numaramız belirtilerek yazılı olarak bize verilmelidir. ECHA'nın aday listesinin en son versiyonu echa.europa.eu adresinde bulunabilir. Bu yükümlülük, listeye yeni bir madde eklenir eklenmez devam eden teslimatlar için de geçerlidir.
  d. Güvenlik bilgi formu (REACH Madde 31) ve güvenlik bilgi formu gerekmeyen maddeler/karışımlar (REACH Madde 32) aracılığıyla maddeler/karışımlar için bilgi yükümlülüğü:
  Tedarik edilen herhangi bir madde veya karışım, 0.1'in üzerinde herhangi bir SVHC maddesi içeriyorsa ağırlıkça % ağırlık, bu bilgi Ek II REACH ile bağlantılı olarak Madde 31'e göre veya bir güvenlik bilgi formu gerekli değilse, madde 32'ye göre Güvenlik Bilgi Formu aracılığıyla verilmelidir. Ek XVII'ye. Bu tür ürünlerin teslimatı için tarafımızdan ayrıca onay alınması gerekir.

Ayrıca tedarikçi, teslim edilen malların aşağıdaki kanunlarda belirtilen hükümlere aykırı olmadığını garanti eder:

 • (2011/65/EU) Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin uygulama alanlarına göre kullanımının kısıtlanmasına ilişkin “RoHS Direktifi”
 • Güncel haliyle (AB) 528/2012 Sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
 • Güncel haliyle (2006/507/EC) Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi Konsey Kararı
 • (EC) No. 1005/2009 Ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin yönetmeliğin güncel versiyonu.

Ayrıca, tedarikçi, 2010 tarihli ABD Dodd-Frank Yasasının 1502. bölümü veya benzer ulusal veya uluslararası yasa ve yönetmelikler uyarınca herhangi bir ihtilaflı mineral içeren herhangi bir öğeyi teslim etmeyecektir. Tedarikçi teslimat kalemlerinde bu tür minerallerin varlığını hariç tutamazsa, tedarikçi e-posta adresinden "suppliersustainability@kiongroup.com" makale numaramızı belirterek ve bilgilerin güncel sürümünü kullanarak bilgi vererek derhal bize bildirmekle yükümlüdür. CFRI Çatışma Mineralleri Raporlama Şablonu (bkz: https://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/).

Tedarikçi, tedarikçinin yukarıdaki yasalara uymamasıyla bağlantılı her türlü sorumluluktan bizi tazmin etmekle yükümlüdür.

14. Sınai mülkiyet hakları

Tedarikçi, teslimatları ile bağlantılı olarak üçüncü şahısların hiçbir sınai mülkiyet hakkının ihlal edilmediğini garanti edecektir. Bu tür bir ihlal nedeniyle bize karşı taleplerde bulunulursa, tedarikçi tüm taleplere karşı bizi tazmin edecek ve yapılan taleplerle bağlantılı olarak yapılan tüm masraf ve masrafları üstlenecektir.

15. Belgeler, modeller vb. hakları

Sağlanan tüm belgeler, veriler, elektronik bilgiler, yazılımlar, malzemeler, türe özgü araçlar veya cihazlar ve öğeler (örn. numuneler, modeller) - bundan sonra "malzeme" olarak anılacaktır; – bir siparişin yerine getirilmesi için tedarikçiye sağladığımız şey bizim mülkiyetimizde kalacaktır; tedarikçi bu tür malzemeleri özenle kullanacak, bakımını yapacak ve talebimiz üzerine sigortalayacaktır. Siparişle ilgili ortak kullanım hakları dışında, materyale ilişkin tüm hakların tek sahibi biz olacağız. Yazılı onayımız olmadan materyal, siparişle ilgili amaçlar dışında kullanılamaz, çoğaltılamaz veya üçüncü şahısların erişimine açılamaz. Bizim tarafımızdan sağlanan bilgilere göre veya bunların gelişimine önemli ölçüde dahil olan malzeme kullanılarak üretilen teslimat kalemleri veya ürünler, yalnızca yazılı onayımız ile üçüncü taraflara tedarik edilebilir.
Tedarikçi, bu tür bir malzemeyi bizden veya özellikle siparişimizin yerine getirilmesi için bu tür bir yatırımı finanse etmemiz koşuluyla edinirse ve/veya siparişin gerçekleşmesinden sonra malzemeyi satın alabileceğimiz veya alacağımız bir seçenek varsa, en son - Bölüm 1, cümleler 3 ve 4'te yer alan hükümler buna göre uygulanacaktır. Aynı durum, malzeme tedarikçinin malı ise ancak bilgi birikimimiz malzemede veya teslimat kalemlerinde veya malzeme kullanılarak üretilecek ürünlerde yer alıyorsa veya somutlaştırılıyorsa da geçerlidir.

16. Gizlilik

Tedarikçi, siparişlerimiz ve tarafımızca sağlanan materyallere ilişkin bilgiler (bakınız madde 15) dahil olmak üzere bizimle olan iş ilişkisiyle bağlantılı tüm bilgileri en sıkı gizlilik içinde ele almak ve bunları ifşa etmemek veya yazılı onayımız olmadan üçüncü taraflara sunmamakla yükümlüdür. Tedarikçi, gizli bilgileri yalnızca bizimle olan iş ilişkisiyle bağlantılı görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu takdirde ve ölçüde kendi çalışanlarına ifşa edecektir. Gizlilik yükümlülüğü, bizimle olan iş ilişkisinin sona ermesinden sonra bile yürürlükte kalacaktır. Gizlilikle ilgili daha ileri anlaşmalar, gerekirse ayrı düzenlenir.

17. Veri koruması

Kişisel verilerin herhangi bir Taraf (varsa) tarafından işlenmesi, geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Taraflar, işlenmeden önce bu tür verilerin yasal olarak işlenmesini sağlamak için gerekli tüm anlaşmaları yapacaklardır.

18. Harici şirketlerin yönetimi

Tedarikçi, iş güvenliği, çevre koruma, fabrika binalarına giriş ve fabrika binalarında araç kullanma, tanımlama gereklilikleri vb. ile ilgili olarak, tedarikçilerimizden biri üzerinde çalışırken kendilerine sağladığımız veya yayınladığımız ilgili alan için tüm kural ve talimatlarımıza uymakla yükümlüdür. Tedarikçi, harici şirketler için mevcut kurallar hakkında kendilerini aktif olarak bilgilendirecektir. İlgili bilgi sayfaları, tesis güvenliğinden tesis binasına girişte mevcuttur.

19. Tedarikçi davranış ilkeleri

Tedarikçi, ilgili yasal düzenlemelere ve KION tedarikçi davranış ilkelerine uymakla yükümlüdür. Daha fazla bilgiyi www.kiongroup.com adresinde bulabilirsiniz (Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > KION'da Uyum).

20. Bölünebilirlik maddesi

Bu genel satın alma şart ve koşullarına ilişkin bir düzenlemenin etkisizliği, kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemez. Bir düzenlemenin etkisiz veya uygulanamaz olduğunun ortaya çıkması halinde, yürürlükten kaldırılan veya uygulanamayan mevcut hükmün hukuki ve ekonomik etkisine mümkün olduğu kadar yakın olan yeni bir hükümle değiştirilir.

21. Geçerli yasa

Tedarikçi ile farklı bir sözleşmeye dayalı anlaşmanın yokluğunda, sipariş veren şirketimizin merkezindeki kanun geçerli olacaktır; kanunlar ihtilafı kanunu hariç olmak üzere, Uluslararası Mal Satışına İlişkin Tekdüzen Bir Kanuna İlişkin Lahey Sözleşmeleri, Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ( CISG) ve diğer sözleşmeler.

22. Yargı yetkisi ve icra yeri

Yargı ve ifa yeri, tedarikçi ile farklı bir sözleşmeye dayalı anlaşma olmadığı takdirde, sipariş veren şirketimizin iş yeri olacaktır.

Ek

Sürüm 03/ 2019

Ek: Ülkeye özgü düzenlemeler - Almanya

23. Denetim görevi ve kusurların bildirilmesi

Teslimat kalemlerini, olağan iş akışı içinde onaylanmış numune alma prosedürlerine göre inceleme hakkına sahip olacağız. Tedarikçi, yukarıda belirtilen süreçte tespit edilen kusurların kendisine derhal bildirilmesi veya tespit edilmeyen kusurların tespit edildikten hemen sonra kendisine bildirilmesi halinde, kusurların geç bildirilmesine itiraz etmekten vazgeçecektir.

24. Asgari ücret taahhüdü

Almanya içindeki hizmet veya iş siparişlerimizle ilgili olarak, tedarikçi Asgari Ücret Yasası (değiştirildiği şekliyle 11 Ağustos 2014 tarihli "Genel Asgari Ücreti Düzenleyen Yasa") hükümlerine uymayı taahhüt edecektir.
Tedarikçi, siparişlerin yerine getirilmesi için görevlendirdiği taşeronlar ve işçi tedarikçileri hakkında bize bilgi verecektir. Tedarikçi, Asgari Ücret Yasasına uygun olduğuna kendilerini ikna etmek için gerekli özeni göstermedikçe, siparişlerin yerine getirilmesi için herhangi bir taşeron veya işçi atamayacaktır. Diğer taşeronlara veya işçi sağlayıcılara - ayrıca sonraki bir iş zincirinde - izin verilmeyecektir. Tedarikçi, resmi bir inceleme durumunda, Asgari Ücret Yasası'na uygunluk için kendileri ve taşeronları veya işçi sağlayıcıları - ayrıca sonraki bir iş zincirinde - gerekli tüm kanıtları bize derhal sağlamakla yükümlüdür.

Yukarıdaki fıkra kapsamındaki yükümlülüğün ihlali durumunda, olağanüstü fesih hakkımız olacaktır.

Tedarikçinin çalışanları veya siparişlerimizi yerine getirmek için sözleşmeli oldukları taşeronların veya işçi sağlayıcılarının çalışanları, AEntG'nin 14. bölümü ile bağlantılı olarak MiLoG'nin (Asgari Ücret Yasası) 13. (İşçilerin Görevlendirilmesine İlişkin Kanun), tedarikçi, Asgari Ücret Yasası düzenlemelerinin ihlali veya bu maddede atıfta bulunulan yükümlülüklerin ihlali durumunda, AEntG'nin 14. bölümü kapsamındaki bu tür taleplerden bizi tazmin etmeyi taahhüt edecektir. Bölüm 1. Tedarikçi ayrıca, Asgari Ücret Yasası hükümlerinin veya tedarikçi tarafından bölüm 1'de atıfta bulunulan yükümlülüklerin bu tür bir ihlalinin bir sonucu olarak bize başka bir zarar verilmesi durumunda ve ölçüde bizi tazmin etmekle yükümlüdür.

25. Ödeme süresi

Paragraf 9, bölüm 3'ten farklı olarak, ödeme bizim takdirimize bağlı olarak, faturanın alınmasından itibaren 10 gün içinde %3 indirimle veya tedarikçi ile KION arasında münferit bir anlaşma yoksa net 30 gün içinde gerçekleşecektir.

Sürüm 03/ 2019