News

Forklift Filo ve Bayi Yönetim Sistemi üzerine hazırlanan projemiz TUBİTAK tarafından destek verilmeye layık görülmüştür.

Bildiğiniz üzere toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır. Bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile desteklenmekte, özendirilmekte, üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve sanayimizin projeleri fonlanarak, ülkemizin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

Şirketimiz bünyesinde Forklift Filo ve Bayi Yönetim Sistemi üzerine hazırlanan projemiz ile özellikle yazılım tarafında geliştirdiğimiz süreç ve çözüm odaklı uygulamalarımız ile sektörde yarattığımız farkı ortaya koymaya çalıştık. Sağladığımız tasarruf & verimlilik, iş güvenliği, çevrenin korunması gibi temel unsurlara ilişkin faydalar ile birlikte yelde edilen farklılık, TUBİTAK tarafından destek verilmeye layık görülmüştür.

Şirketimize prestij katan bu önemli projenin uzun süredir tasarlanmasında ve geliştirilmesinde emek veren başta Genel Müdürümüz Sn. Metin ŞENGEL olmak üzere, Kiralama ve İkinci El Araçlar Şefimiz Sn. Ayşe KAYHAN’a, Intralojistik Sistemler Müdürümüz Sn. Cem YILDIZ’a ve E-Care yazılımının geliştirilmesinde katkılar sunan Raporlama Uzmanımız Sn. Osman DEDE’ye teşekkürlerimizi sunar, göstermiş oldukları bu üstün başarı için kendilerini gönülden tebrik ederiz.