News

STILL ARSER'in kuruluşu tamamlandı.


Frank Schliesser, STILL ARSER İcra Kurulu Başkanı

Hamburg, 16 Ağustos 2013 - Hamburg merkezli STILL GmbH şirketinin ve endüstriyel iş makineleri distribütörü Türk şirketi Arser İş Makineleri Servis ve Ticaret A.Ş.'nin ("Arser"), STILL ARSER ortak markası altında Türkiye pazarında faaliyetlerini yürütmesi artık resmiyet kazandı. Hamburg merkezli STILL şirketi, mevcut distribütörlüğün çoğunluk hissesini alarak faaliyetlerini Türkiye'de güvenli bir gelecek temeline yerleştirmiş olup, büyüyen bu önemli pazara olan bağlılığını güçlendirmiştir. Özenli bir değerlendirmeden sonra, Mayıs 2013'de imzalanmış olan ilgili sözleşme yetkili merciler tarafından onaylanmıştır. STILL ARSER'in yüzde 51 hissesine şu an STILL sahip olurken, Türk Arkas Grubu da şirketin yüzde 49 hisseye sahiptir.

STILL Gmbh'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bert-Jan Knoef, bu çoğunluk hissesini STILL markasının uluslararası anlamda büyümesinde önemli bir adım olarak görmektedir. "Daha önce Türkiye'de tek yetkili distribütörümüz olan Arser'de Arkas Grup ile birlikte hisse sahibi olma kararı, STILL'in kararlı büyüme stratejisini ifade etmektedir."

STILL ARSER'in İcra Kurulu Başkanı Frank Schliesser bundan böyle STILL'in Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin sorumluluğu üstlenecektir. Kendisi önceden STILL'in dünya genelindeki bayilik faaliyetlerini yönetmekteydi. Frank Schliesser, Türkiye pazarının artan önemini şu şekilde ifade etmiştir: "74 milyonluk nüfusuyla Türkiye Avrupa ticareti ve Orta Doğu arasındaki önemli bir bağlantı merkezi konumundadır.  Bu pazarın ileride de olumlu bir eğilim göstereceğine inanıyorum."

Arkas Grup Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas bu ortaklığın büyük avantaj sağlayacağına inanmaktadır: 'Ortaklarla birlikte büyümek, Arkas kültürünün bir parçasıdır. STILL'in sahip olduğu teknolojik üstünlük ve bilgi birikimiyle Arkas'ın deneyimi ve gücü birleştiğinde, bölgede ve aynı zamanda Türkiye sınırları ötesinde de olumlu sonuçlar elde edilecektir'.

Ortakların her ikisi de etkin, çevre dostu ve kaliteli ürünler ile hızlı yerel hizmete çok önem vermektedir. Dolayısıyla her iki kurumsal felsefe birbiriyle uyum içindedir. Gerek artık sonuçlandırılmış olan sözleşme boyunca, gerekse STILL ARSER'in resmi olarak kuruluşuyla, söz konusu avantajları birlikte hayata geçirmek için temel taşı artık yerleştirilmiştir.